Systémová změna – zkvalitnění porodní péče v ČR

Datum realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Částka: 185090 CZK
Organizace: Institut aktivního občanství, z.s.

Cílem projektu je zajistit a prosadit evidence based standardy péče v mateřství. Aktuálně v ČR žádné nejsou, jen doporučení ČPGS, která ale nejsou evidence based a jen normalizují praktiky, které nemají oporu v důkazech. Nové standarty budou chránit zdravotnický personál, rodinu, matku i dítě a podpoří personál při poskytování plných a na vědeckých poznatcích postavených informací ženě, která se nad nimi následně může rozhodovat.