Budování turistické trasy Via exulantis

Datum realizace: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022
Částka: 119100 CZK
Organizace: "MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost"

Projekt buduje turisticky značenou trasu ze Suchdolu nad Odrou do německého Herrnhutu. Předlohou nám je skutečná událost – popis cesty, kterou v 18. století museli vykonat náboženští exulanti ze severní Moravy.