Cirkulární lab

Datum realizace: 1. 6. 2021 - 31. 5. 2022
Částka: 33000 CZK
Organizace: Bezobaláč, z. ú.

Cílem projektu je nastartovat udržitelné procesy cirkulární ekonomiky v místní komunitě. V rámci crowdfundingové kampaně chceme vytvořit vzorové místo, které využívá vlastní odpad jako zdroj pro výrobu nových, hodnotných komodit. Hlavní cíl přitom stojí na 3 pilířích: 1) Zapojení místních znevýhodněných skupin (a jiných neziskových organizací) do zpracovávání odpadu, 2) Praktická využitelnost vyrobených produktů, které budou mít navíc jasně definovanou „koncovku“ (tzn. co se s nimi až doslouží), 3) Uvedení vyrobených produktů přímo na trh (a tedy nastartování udržitelného procesu cirkulace).