Corruption Offshore LLC

Datum realizace: 9. 9. 2013 - 30. 5. 2014
Částka: 278900 Kč
Organizace: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Projekt je zaměřen na prosazování efektivity vynakládání veřejných prostředků, Odhalování korupce a klientelismu u předražených veřejných zakázek při využití datové analýzy anonymních a offshorových vlastnických struktur.

Příprava právních kroků za využití možností daných trestním zákonem a zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

Diskuse s představiteli Policie a státních orgánů zaměřené na možnosti odhalování výnosů z korupce.

Informování široké i odborné veřejnosti.