Datový standard pro registr smluv

Datum realizace: 1. 1. 2015 - 31. 3. 2015
Částka: 155300 Kč
Organizace: Centrum aplikované ekonomie, o.s.

Bude implementován datový standard s doplňující metodikou, určený pro publikaci smluv ve formátu otevřených dat. Standard bude vycházet z Open Contracting stadardu, který rozšíříme o detaily specifické pro smlouvy neuzavírané v rámci veřejné zakázky. Standard bude výrazně bohatší, než co navrhuje aktuální návrh zákona o registru smluv.