Digitalizace Anabell v oblasti moderních způsobů prezentace a výuky

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 28. 2. 2022
Částka: 75300 CZK
Organizace: Centrum Anabell, z. ú.

Hlavním smyslem projektu je implementovat digitalizaci v oblasti využití prezentačního nástroje prostřednictvím zapojení interaktivní tabule do edukace a poradenství, a to především při práci s klienty. Významně se ve své práci zaměřujeme na podporu dětí, pro něž může být podpora s využitím opticky zajímavých a lákavých prvků na interaktivní tabuli přínosem (primárně se jedná o osoby s psychickými obtížemi, které je složité motivovat a zapojit do procesu změny). Tento nástroj zvýší efekt podpory jak pro klienty, tak v rámci realizace workshopů pro odborníky a při realizaci besed a kurzů.