Divadlo Fórum pro výchovu v oblasti tolerance a lidských práv

Datum realizace: 12. 3. 2018 - 31. 10. 2018
Částka: 55400 Kč
Organizace: Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú.

Projekt je zaměřen na vzdělávání žáků základních a středních škol v oblasti tolerance a lidských práv prostřednictvím metod prožitkové pedagogiky. Jedná se o způsob, který v porovnání s klasickou výukou ve formě přednášek umožňuje žákům si dané informace snadněji osvojit a následně je efektivně používat i v běžném životě. Cílem projektu je tedy prostřednictvím interaktivních edukativních představení žákům ukázat na konkrétních případech negativní dopady porušování lidských práv a projevů netolerance s tím, že jsou to problémy, které potenciálně ohrožují i je samé či jejich blízké. Využívány jsou kromě základních technik prožitkové pedagogiky rovněž různé pohybové aktivity a další nástroje umožňující posílit zapojení žáků do představení, aby tak byl dále prohlouben jeho pedagogický efekt.