Kovářská žije

Datum realizace: 12. 3. 2018 - 31. 10. 2018
Částka: 47100 Kč
Organizace: Centrum demokratického vzdělávání, z. ú.

Rádi bychom na Praze 9 uspořádali akce, které představí migranty a jejich kultury a zároveň umožní představit práci NNO a předají relevantní informace o migraci a migrantech v ČR. Zvlášť se chceme zaměřit na seniory, kteří jsou o migraci informováni jen z médií a nemají dostatek možností pro osobní kontakt s migranty a získání relevantních informací. Druhou skupinou, na kterou se ve veřejnosti zvlášť zaměřujeme jsou rodiny s dětmi. Rodiče často mají předsudky, kterými děti ještě nejsou zatížené a zároveň jsou děti nositelé změn ve společnosti, proto by měly od mala poznávat kultury lidí, se kterými žijí a získávat o nich informace.
Rádi bychom tedy na našich akcích vytvořili prostor pro dialog a předávání relevantních informací a zapojili do aktivit i samotné migranty, aby akce nebyli o nás bez nás.
Projevy xenofobie v české společnosti sílí. Vnímají to samotní migranti, NNO s nimi pracující i výzkumy. Rádi bychom tímto projektem podpořili prevenci xenofobie a rasismu a to na Praze 9, kde migranti tvoří 10% z celkového počtu obyvatel. Věříme, že právě společné akce a dostatek informací a tvorba vazeb napříč národnostmi jsou klíčem ke klidnému a spokojenému soužití.