Příběhy z Mayukwayukwa

Datum realizace: 12. 3. 2018 - 31. 10. 2018
Částka: 55000 Kč
Organizace: Pavlína Trojanová

Hlavním cílem projektu je poukázat na to, že migrace má mnoho podob po celém světě a mnohých mimo-evropských regionů se týká také, často mnohem výrazněji. Tento fakt projekt představuje skrze osobní zkušenost koordinátorky ze stáže na rozvojovém projektu v uprchlické osadě Mayukwayukwa v západní Zambii s českou neziskovou organizací (Charita ČR). Projekt cílí na středoškolské studenty a je kombinací výstavy, doprovodného programu a debaty. Projekt bude realizován na dvou školách v Královehradeckém kraji.
Cílem projektu je vytvořit příležitost pro diskuzi na téma migrace, jejích podob a příčin. Dále seznámit středoškolské studenty s příběhy uprchlíků a děním a poměry v regionu subsaharské Afriky, o němž se v České republice mluví minimálně. Projekt nabízí textový a obrazový materiál (výstava s příběhy uprchlíků/bývalých uprchlíků) a pracovní listy pro práci pedagogů se studenty v hodinách. Hlavní aktivitou je pak diskuze se studenty za účasti koordinátorky a dalších hostů (afričtí migranti žijíci v ČR, odborníci na migraci, afrikanisté atp.)