Divadlo utlačovaných do škol

Datum realizace: 5. 2. 2015 - 30. 11. 2015
Částka: 30000 Kč
Organizace: ARA ART, o. s.

V rámci projektu Divadlo utlačovaných do škol bude na představení pracovat romsko – česká skupina dvanácti mladých lidí, převážně studentů, kteří se budou společně zamýšlet nad tím, jak se v Čechách žije minoritě v majoritní společnosti a jak se tu majoritě žije s minoritou. Výsledné představení bude nejprve prověřeno širokým spektrem publika při premiéře a následně bude nabídnuto vybraným pražským školám, tedy druhým stupňům škol základních a školám středním. Pro účast budou osloveny takové školy, které mají co nejpříznivější poměr romských a českých studentů. Pro školy se odehraje 5 představení v divadelních prostorách pražského Rock Café. Studenti zde budou přímo konfrontováni s mnohdy složitou sociální situací svých vrstevníků, ale budou mít také možnost představit svůj pohled na věc, případně navrhnout řešení, které by v dané situaci podle jejich názoru pomohlo. Dojde tak k přirozenému dialogu mezi dvěma skupinami mladých lidí nad tématy, která jsou mnohdy ve školách tabu.