Dobrovolnictví – příležitost pro jednotlivce a společnost

Datum realizace: 14. 7. 2014 - 30. 4. 2015
Částka: 130000 Kč
Organizace: Slezská diakonie

Projekt je zaměřen na podporu občanské společnosti ve vybraných lokalitách prostřednictvím dobrovolnictví jako nástroje soc. začleňování a zdravé občanské společnosti. Ztvárňuje dobrovolníka jako významného soc. aktéra a oceňuje aktivní občanské postoje.