Dobrovolnictví v MEDICA Třinec

Datum realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
Částka: 112400 CZK
Organizace: MEDICA Třinec, z.ú.

Dobrovolnictví je nedílnou součástí neziskového sektoru. Bez pomoci dobrovolníků by byla řada aktivit obtížně realizovatelná. MEDICA Třinec od svého začátku spolupracuje s dobrovolníky. Řada z nich pomáhá v organizaci dlouhodobě, proto chceme dát této službě jednotný rámec. V rámci projektu bychom chtěli také získat více dobrovolníků pro péči o klienty hospicové péče. Rodinní příslušníci jsou často velmi vyčerpaní a je pro ně obtížné si zajistit dozor nad nemocným po celou dobu např. dovolené. Proto bychom jim chtěli v těchto situacích pomoci se zajištěním dobrovolníků.