Dostavba technického zázemí Občanského sdružení

Datum realizace: 10. 10. 2016 - 1. 12. 2017
Částka: 60000 Kč
Organizace: Občanské sdružení KLOKOČOV z.s.

Občanské sdružení Klokočov bylo založené za účelem organizování a podpory neformálních společenských aktivit obyvatel Klokočova s cílem vytváření pozitivních mezilidských vztahů. Za nejvýznamnější lze považovat prosazení nákupu pozemku formou petice v roce 2014 pro zřízení hřiště v této lokalitě. Toto hřiště se stalo centrem konání sportovních a společenských akcí, ale i neformálního setkávání občanů např. při využívání dětského hřiště a sportu. Projekt je zaměřen na dostavbu technického zázemí Občanského sdružení což je nezbytné pro další rozvoj aktivit Občanského sdružení, ale i využívání zařízení hřiště jinými zájemci s cílem zapojit co nejširší veřejnost do dění v této části města Příbora.