7. Broumovské diskuse

Datum realizace: 2. 10. 2020 - 31. 3. 2021
Částka: 25000 CZK
Organizace: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Konference Broumovské diskuse usiluje o kultivaci a rozvoj demokratické diskuse napříč generacemi. Každý rok se zamýšlíme nad jedním tématem, která má nadčasový charakter, ale přitom je naléhavě vztaženo i k aktuálnímu stavu společnosti. Pro rok 2020 jsme zvolili téma Hodnoty a společnost. Konference, konané v prostorách národní kulturní památky klášter Broumov, se pravidelně účastní významné osobnosti veřejného života, politici, akademici apod.; rovněž ji moderují renomovaní novináři. Důležitou součástí konference jsou studenti středních a vysokých škol.