Kořeny života

Datum realizace: 1. 8. 2017 - 30. 11. 2017
Částka: 69000 Kč
Organizace: Obec Bukovec

Každý nově zasazený strom potřebuje naši péči, stejně jako narozené dítě. Rodiče nově narozených občánků vysází svým potomkům strom, jako symbol nového příběhu, jako symbol propojení kořenů se svou rodnou obcí. Následně budou o tyto stromy pečovat stejně jako o své děti a své děti budou dál učit péči o stromy.