Druhý krok k ERP systému

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022
Částka: 66000 CZK
Organizace: Slezská diakonie

Projekt umožní analýzu trhu firem nabízejících ERP systémy nezávislým IT expertem s cílem usnadnění výběru vhodného produktu ERP systému pro organizaci. Slezská diakonie usiluje o zavedení jednotného a efektivního ERP systému s cílem dosažení efektivního řízení interních procesů ve Slezské diakonii. Výstupem bude portfolium 3-5 ERP systémů vhodných pro neziskovou organizaci jakou je Slezská diakonie, dále návrh kritérií a pravidel pro budoucí VŘ. Zafinancuje konzultaci/dopracování zpracovávané procesní analýzy v organizaci, provedení analýzy trhu a nabídku vhodného výběru firem.