EDUzín.cz online magazín o vzdělávání

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 30. 4. 2021
Částka: 200000 CZK
Organizace: EDUin, o.p.s.

Obsahem projektu je podpora online magazínu, který usiluje o pozitivní změny ve vzdělávání tím, že metodou solution jourmalism přináší texty o různých fenoménech formálního i neformálního vzdělávání. Cílovou skupinou jsou především rodiče dětí školou povinných, ale obecně všichni, kteří se zajímají o pozitivní trendy ve vzdělávání v jeho nejšiřším kontextu.