Empowerment lidí s mentálním postižením a podpora jejich zapojení do obhajoby vlastních práv

Datum realizace: 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024
Částka: 207193 EUR
Organizace: Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro účast lidí s mentálním postižením na rozhodování ve veřejné správě a příp. v samosprávách. V projektu se soustředíme jak na práci s lidmi s postižením (podpora prezentačních dovedností, informovanost o lidských právech), tak i na zvyšování přístupnosti relevantních partnerů (resortních pracovních skupin, výborů pacientských organizací, úřadů apod.), a to především při sdílení srozumitelných informací a výstupů. Chceme, aby lidé s mentálním postižením začali být i veřejnou správou vnímáni jako experti na život s postižením na základě vlastní zkušenosti.