Firemní péče o děti RC MUM

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 31. 8. 2016
Částka: 259560 Kč
Organizace: RC MUM z.s.

Pokračování a rozvoj služby Péče o děti v RC MUM
Cílem projektu je navázat na započatý systém péče o děti při vzdělávacích aktivitách RC MUM a rozvinout myšlenku Firemní péče o děti v neziskové organizaci.
Zajištěním péče o děti zajistíme aktivním rodičům RC MUM možnost pracovní seberealizace/vzdělávání a postupnou socializaci pro dítě i rodiče.
Vizí navazující na projekt by měla být možnost nabízet Firemní péči o děti dalším subjektům a zajistit tak ekonomickou udržitelnost myšlenky.
Aktivitami projektu bude:
1. Firemní péče o děti
2. Spolupráce s Úřadem městské části Praha 20 – Horní Počernice

Výstupem z projektu bude:
a) 900 poskytnutých hodin péče o děti
b) Interní metodika/koncept výchovy péče o děti
c) 5 akcí v Horních Počernicích (Propagační materiály k nabídce péče o děti třetím subjektům (firmám) – ekonomická udržitelnost)
d) Zpráva o fungování firemní školky/hlídacího koutku v německém Brunsbüttelu
e) 6 proškolených projektových pracovníků v oblasti trendů v péči o děti
f) 50 podpořených osob