Firemní péče o děti RC MUM

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 31. 8. 2016
Částka: 259560 Kč
Organizace: RC MUM z.s.

Pokračování a rozvoj služby Péče o děti v RC MUM
Cílem projektu je navázat na započatý systém péče o děti při vzdělávacích aktivitách RC MUM a rozvinout myšlenku Firemní péče o děti v neziskové organizaci.
Zajištěním péče o děti zajistíme aktivním rodičům RC MUM možnost pracovní seberealizace/vzdělávání a postupnou socializaci pro dítě i rodiče.
Vizí navazující na projekt by měla být možnost nabízet Firemní péči o děti dalším subjektům a zajistit tak ekonomickou udržitelnost myšlenky.
Aktivitami projektu bude:
1.Firemní péče o děti
2.Spolupráce s Úřadem městské části Praha 20 – Horní Počernice

Výstupem z projektu bude:
a)900 poskytnutých hodin péče o děti
b)Interní metodika/koncept výchovy péče o děti
c)5 akcí v Horních Počernicích (Propagační materiály k nabídce péče o děti třetím subjektům (firmám) – ekonomická udržitelnost)
d)Zpráva o fungování firemní školky/hlídacího koutku v německém Brunsbüttelu
e)6 proškolených projektových pracovníků v oblasti trendů v péči o děti
f)50 podpořených osob