Hledejme společně novou cestu!

Datum realizace: 1. 9. 2014 - 30. 11. 2015
Částka: 889704 Kč
Organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Romské ženy patří mezi nejvíce znevýhodněné skupiny na českém trhu práce. Nedostatek pracovních příležitostí pro romské ženy nesouvisí jen s jejich sociálním postavením a etnicitou. Další překážku představuje tradiční chápání ženské role v romské komunitě. Převládající vnímaní romské ženy jako matky a pečovatelky se považuje za jednu z příčin jejich nízkého zapojení a motivace uspět ve vzdělávacím systému. Projekt se snažil zvýšit povědomí o genderových otázkách v konkrétní skupině romských žen i jejich motivaci k profesnímu rozvoji a podpořit je při vstupu na pracovní trh. Zaměřoval se také na zlepšení vnímání specifických genderových vztahů v romské populaci ze strany většinové společnosti. Díky aktivitám projektu našly dvě Romky oficiální zaměstnání. Životní situace několika dalších romských žen se výrazně zlepšila. Odešly z azylových domů a našly si vlastní bydlení. Jejich děti přestaly navštěvovat segregované školy. Byly seznámeny s problematikou rovných příležitostí a vzdělávány a vedeny k uvědomění si vlastních silných stránek a zvýšení nevědomí.
Díky finanční podpoře z programu Erasmus+ GIC NORA budeme moci s těmito ženami zůstat v kontaktu