HODNOCENÍ TRANSPARENTNOSTI KRAJŮ – Krajské volby 2016

Datum realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2016
Částka: 400000 Kč
Organizace: Oživení, o. s.

Projekt poskytne srozumitelný a komplexní instrument hodnocení otevřenosti fungování krajů v České republiec, který v rámci nadcházejících krajských voleb v roce 2016 přinese do předvolebního období relevantní témata ve snaze motivovat regionální politiky k závazkům a činům posilujícím transparentnost a zapojování občanů do rozhodování o veřejných záležitostech. Výsledky hodnocení krajů zároveň nabídnou občanům další zdroj informací v kontextu jejich voličského rozhodování. Publikované hodnocení taktéž poslouží jako základ doporučení a návrhů změn v dílčích oblastech spadajících do kategorií otevřenosti krajských samospráv, které budou adresovány nově ustanoveným krajským reprezentacím.