InBáze – platforma pro občanskou participaci migrantů

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Částka: 72772 EUR
Organizace: InBáze, z. s.

Projekt reaguje na nízkou míru zapojení obyvatel Prahy s migračním původem do veřejného dění (přibližně pětina obyvatel města, která není nijak politicky zastoupená a má omezené možnosti hájit svá práva). Provedeme průzkum potřeb cílové skupiny v této málo prozkoumané oblasti, budeme podporovat stávající a vytvářet nové příležitosti k zapojování (spolu s MHMP vytvoříme platformu pro participaci migrantů, budeme podporovat aktivní skupiny v akceleračním programu a jednotlivce během mentoringů a poradenství). Zaměříme se na posilování vnitřních kapacit a občanských kompetencí cílové skupiny.