Inspirace z Norska

Datum realizace: 9. 3. 2017 - 30. 6. 2017
Částka: 130250 Kč
Organizace: Kostka Krásná Lípa, p.o.

Kostka Krásná Lípa uskutečnila projekt zaměřený na podporu nezaměstnaných romských žen: poskytovala jim poradenství a podporovala je při získání kompetencí a zaměstnání. Dbáme na to, aby naše sociální pracovnice dobře rozpoznávaly genderové stereotypy jak u klientů a jejich rodin, tak u pracovníků sociálních služeb a dalších lidí, jež jsou účastni řešení obtížné životní situace, a aby s nimi uměly pracovat. Proto jsme se zúčastnili studijní cesty do Norska.
Třídenní program připravila Kancelář veřejné ochránkyně práv pro rovnost a antidiskriminaci v Norsku. Důležité pro nás byly hlavně zkušenosti odborného týmu z Hamaru, jež se týkaly genderových stereotypů ve vzdělávání a ve výchově dětí od nejútlejšího věku (jako mohou ovlivnit výběr školy i zaměstnání, pracovní trh i ekonomiku). Velmi užitečné byly též informace o postavení menšin v Norsku, a to skupin Romů a Romani: o jejich historii, současném postavení, o závazcích vlády, aktuálních problémech i o způsobech podpory, tak aby ženy měly dostatek kompetencí ke komunikaci a změně své situace.