Islandská expedice rovnosti: Hledání nových cest k genderové vyváženosti

Datum realizace: 23. 5. 2023 - 31. 8. 2023
Částka: 6966 EUR
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.

Projekt se zaměřuje na dlouhodobě nevyrovnané zastoupení žen a mužů v české politice a s tím související nedostatečné zohledňování ženské zkušenosti a potřeb žen na všech úrovních rozhodování. Jeho cílem je získat nové poznatky k tématům podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a zapojení gender mainstreamingu do tvorby politik a uplatnit je v práci obecně prospěšné společnosti Fórum 50 %. O poznatcích ze studijní cesty budeme informovat českou veřejnost, zahrneme je do workshopů pro veřejně aktivní ženy a budou sloužit jako podklad pro advokační a watchdogové aktivity organizace.