Senioři seniorům

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 85000 EUR
Organizace: Letokruh, z.ú.

Projektem chceme podpořit princip rovnosti a nediskriminace seniorů v rychle stárnoucí společnosti, posílit jejich sebevědomí a prestiž, vytvořit podmínky pro aktivní stárnutí, hledat formy participace seniorů na dění v občanské společnosti s využitím příkladů dobré praxe seniorských dobrovolníků Letokruhu. Zapojíme seniory do života komunity, posílíme jejich sociální vazby mezi sebou i napříč generacemi, ve veřejné diskuzi dáme prostor jejich nápadům pro zvýšení kvality běžného života svých vrstevníků. Vycházíme z dokumentu “Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025, MPSV.”