Jak řešit sexuální násilí u znevýhodněných skupin aneb Inspirujeme se v Norsku

Datum realizace: 1. 3. 2022 - 31. 7. 2022
Částka: 3940 EUR
Organizace: Freya, z. s.

Projekt má za cíl načerpat zkušenosti v oblasti sexuálního násilí a práce s traumatem u lidí se znevýhodněním (dětí/mladých lidí). Chceme se dozvědět jak s tímto tématem v Norsku pracují, inspirovat se, vyměnit si zkušenosti, poznat pomůcky, které v oblasti práce s tématem využívají a nabyté poznatky využít zde v ČR. Také se chceme zaměřit na práci s traumatem, které vzniklo v důsledku sexuálního násilí u lidí se znevýhodněním. Do Norska vyjede tým pracovnic, které načerpají zkušenosti, které pak chceme implementovat do systémové práce se sexualitou, kterou Freya pomáhá zařízením zavádět.