Jekhetano lav (Společný hlas)

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 82974 EUR
Organizace: Khamoro o.p.s.

Projekt Jekhetane lav (Společný hlas) řeší absenci „prointegračních“ znalostí, dovedností a osobnostního nastavení obyvatel sociálně vyloučených lokalit Chodova, Nového Sedla a Vřesové, která jim brání prosazovat svá práva a navazovat funkční vztahy s majoritou. Díky projektu dojde ke stmelení místních komunit a rozvoji jejich advokačních dovedností, ke zvýšení občanského uvědomění a posílení vědomí vlastní hodnoty jejich členů, k navázání účinné spolupráce s obcemi a dalšími významnými aktéry. Společný hlas více než tisíce místních lidí tak bude účinně posílen.