Krajina pro rodiče i děti

Datum realizace: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015
Částka: 140000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

Rodiče a jejich děti jsou z našich zkušeností zatím málo oslovenou skupinou v rámci aktivní ochrany přírody a krajiny. Cílem je vytvořit či prohloubit jejich vztah k přírodě, a to aktivním zapojením rodičů do péče o cenné louky a programem pro děti.