Lege artis, dokážu i já pomoct člověku?

Datum realizace: 9. 2. 2015 - 20. 4. 2015
Částka: 23700 Kč
Organizace: Miroslav Sivák

Projekt má za cíl působit motivačně a zároveň edukačně na mladé Romy ve věku 14-26 let. Projekt se zaměřuje hned na několik klíčových problematik v oblasti medicíny tak, aby byly dostupné i širší neodborné veřejnosti, potažmo sociálně vyloučeným Romům.Přednášky a sezení budou vedeny Romskými vysokoškolskými studenty a Romskými absolventy(Medicína a Právo) a jedním lékařem z majoritní populace, kteří zároveň přednesou svůj životní příběh s cílem motivovat i ostatní ke vzdělání, jakožto pozitivní vzory.

1.Problematika: Základní kurz první pomoci-součástí bude i praktický nácvik resuscitace, obvazových technik a ošetření ran.
2.Problematika: Drogy a jejich zneužití, následky, léčba závislosti a prevence.
3.Problematika: Sexuální vychova, pohlavně přenosné choroby
4.Problematika: Medicínské právo-práva a povinnosti pacientů a lékařů