Lidé a stromy

Datum realizace: 1. 7. 2014 - 30. 10. 2015
Částka: 136500 Kč
Organizace: Český svaz ochránců přírody 70/04. základní organizace Bartošovice

Projekt se zabývá rozvojem komunitního života v obcích Bartošovice a Hukovice. Naší snahou je vtáhnout pořádáním veřejných setkání, besed a praktických aktivit, zaměřených na stromy v krajině, všechny generace do života obce, zapojit je do zlepšování životních podmínek a rozvíjet místní společenský život.