Mapa vlivu Ruska v regionech a v médiích v ČR

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016
Částka: 500000 Kč
Organizace: Dead Line Media, s.r.o.

Hlavním cílem je obsahově zmapovat a strukturovaně popsat vazby českých společenských elit a významných obchodních skupin na Rusko, a to s důrazem na regiony ČR a mediální prostředí, a vytvořit základ pro veřejně dostupné informační databáze a analýzy, sledovatelné a aktualizovatelné v čase.
Důraz bude kladen právě na regionální vazby v krajích mezi místními politiky, podnikateli a dalšími subjekty, neboť toto téma leží mimo zájem současných médií.
Rovněž mediální prostor (média a PR agentury jako možný nástroj ruské propagandy) zatím zůstává v Česku nepopsán.