Mapování asistentů pedagoga a školních asistentů

Datum realizace: 1. 4. 2017 - 30. 6. 2017
Částka: 35000 Kč
Organizace: Nová škola, o.p.s.

Projekt má za cíl základní zmapování využívání asistentů pedagoga a školních asistentů mateřskými a základními školami. Hlavním výstupem projektu bude úplný seznam škol, které zaměstnávají školní asistenty, nebo asistenty pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky. Dále bude v rámci projektu vypracována závěrečná zpráva popisující strukturu získaných dat.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance