Mediální a informační práce, koordinační skupina

Datum realizace: 1. 7. 2016 - 31. 5. 2017
Částka: 522000 Kč
Organizace: EDUin, o.p.s.