Mediální gramotnost pro knihovníky

Datum realizace: 17. 5. 2018 - 31. 10. 2018
Částka: 197500 Kč
Organizace: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Semináře mediální gramotnosti jsou jednou z aktivit podporujících roli knihoven ve veřejném prostoru. Jsou sestaveny ze dvou hlavních vzdělávacích modulů zohledňujících potřeby knihovníků v mediálním vzdělávání. První modul, obsahově stěžejní, je zaměřen na rozvíjení mediální gramotnosti v oblastech, jako jsou orientace v mediálním prostředí, identifikace a třídění zdrojů informací nebo kritické posuzování mediálních sdělení v kontextu fake news. Druhý modul představuje možnosti využití mediálních témat ve vzdělávacích programech knihoven.