Města vzdělávání – Chomutov

Datum realizace: 1. 1. 2016 - 30. 9. 2016
Částka: 100000 Kč
Organizace: EDUin, o.p.s.

Participativní vedení tvorby strategie vzdělávání.