Mezinárodní konference neslyšících

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 31. 12. 2022
Částka: 2996 EUR
Organizace: Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.

Cílem projektu je realizace mezinárodní jednodenní konference k 30. výročí ASNEP, z.s. V rámci programu se představí činnost ASNEP, jednotlivé aktivity expertních komisí s cílem namotivovat další organizace a jednotlivce ke spolupráci na těchto aktivitách. Dále vysvětlit, kdo a kdy se na ASNEP a expertní komise může obrátit. Zároveň proběhne inspirativní vystoupení zahraničního partnera, který přiblíží, jak funguje a jaké problémy řeší obdobná organizace v zahraničí. Vzájemné sdílení informací bude prospěšné pro obě zastřešující organizace.