Mezinárodní mentoringový program

Datum realizace: 1. 9. 2015 - 28. 2. 2016
Částka: 130470 Kč
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.

Cílem projektu bylo posílení spolupráce a výměna informací a zkušeností mezi severskými a českými političkami.
Tři české političky (mentees) získaly s pomocí tří norských kolegyň (mentorek) praktické zkušenosti přímo v Norsku. Účastnily se vyhodnocování výsledků komunálních voleb, poznaly fungování a strategie jednotlivých stran, byly přítomny přípravám na celostátní volby do parlamentu. V rámci lokální politiky navštívily oblasti, které jsou součástí strategií městského rozvoje. Dostalo se jim informací o systému sociálního zabezpečení, sociálních službách a řešení diskriminace a genderových témat v Norsku (gender pay gap, part-time work ad.). Díky projektu získaly rady a inspiraci pro své vlastní předvolebních kampaně, práci s médii, vedení politických stran či měst.
V průběhu cest jsme navázali kontakty s dalšími aktéry norské veřejné sféry, například s kanceláří ombudsmanky, Krizovým centrem pro oběti domácího násilí, funkcionáři strany Hoyre a Labour Party a lokálními politiky a političkami. Příklady dobré praxe ze zahraničí dále využíváme při advokační činnosti a při prosazování rovného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Pr