Migranti minulosti, migranti současnosti

Datum realizace: 12. 3. 2018 - 31. 10. 2018
Částka: 60000 Kč
Organizace: POST BELLUM, o.p.s.

Závažný problém s xenofobií, rasismem a nesnášenlivostí vůči cizincům je patrný u studentů SOŠ a SOU. V rámci projektu uspořádáme celkem 5 setkání ve Zlínském kraji v rámci kterých se sejdou studenti SOŠ, SOU se studenty gymnázií, kde je naopak tento problém mnohem okrajovější. V první části setkání budou prezentovány příběhy Židů, kteří pod vlivem nacistického či komunistického režimu emigrovali do Izraeale, nebo i žili nadále v Československu, avšak byli perzekvovaní kvůli svému židovskému původu. V druhé části setkání potom proběhne moderovaná diskuze, kde bude diskutována otázka stávající migrace do Evropy na pozadí historické migrace Židů.