Mladí pro klima II

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 40695 EUR
Organizace: Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Rozšiřujeme projekt k aktivizaci, posílení a zapojení mladých do rozhodování při řešení klimatické změny a zvýšení akceptace jejich participace v rozhodování ze strany veřejné správy a široké veřejnosti. Soustředíme se na zapojení mladých a dalších aktérů do navrhování a uskutečňování praktických adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou. Zapojíme 900 osob, z toho 40 osob s rozhodovací pravomocí, proběhne 40 akcí zapojujících občany, vč. místních klimatických plánů, vznikne kurz Týden akt.občanství,bude aktualizována a šířena metodika.