Na cestě ke 3D – digitalizace, důvěra, dopad

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 37140 EUR
Organizace: IQ Roma servis, z.s.

Projekt „Na cestě ke 3D – digitalizace, důvěra, dopad“ posílí finanční, odborné a personální kapacity IQ Roma servis v několika zásadních oblastech, které pozitivně ovlivní její udržitelnost, transparentnost a důvěryhodnost. Jedná se zejména o rozvoj práce s moderními technologiemi, digitalizaci, kybernetickou bezpečnost, práci s daty a prezentaci výsledků dopadu práce organizace a v neposlední řadě o posílení vztahů s veřejností a mezisektorové spolupráce.