Obyčejní hrdinové – každý může přispět k ochraně klimatu

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 30. 9. 2023
Částka: 40000 EUR
Organizace: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Lidé v ČR se málo zapojují do ochrany klimatu. To platí i pro mladé lidi, kteří si sice přejí klima chránit, ale nevědí jak a nevěří si, že by svou činností něco zmohli. To chceme změnit. V projektu inovujeme Kampaň obyčejného hrdinství, která u 18 000 účastníků prohloubí potřebné znalosti pro ochranu klimatu, posílí jejich motivaci pro ni a zvýší jejich dovednosti pro občanskou participaci. Protože hybateli kampaně budou mladí lidé, kteří v místních komunitách kolem škol zapojí své rodiče, kamarády a sousedy, projekt jim přinese také osobní zkušenost s lídrovstvím při aktivizaci veřejnosti.