Společně pro Živou krajinu

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 30. 9. 2023
Částka: 40676 EUR
Organizace: Živá voda, z. s.

Vytvořili jsme Model Živá krajina, ucelený step-by-step přístup k nápravě krajiny a obnovení jejího hydrologického režimu. Tento postup předáváme dále aktivním občanům jako koncept občanské vědy, který umožňuje každému zapojit se ve své místní komunitě do procesu adaptace na změnu klimatu. V tomto projektu chceme navázat budováním silné občanské platformy, která bude svou činností akcelerovat adaptační úsilí a zároveň vytvářet tlak na regionální i státní správu, aby postupně uvolňovala větší koncepční a finanční kapacity pro projekty zádrže vody v krajině a změny v zemědělských postupech.