Město patří všem

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 45041 EUR
Organizace: Nesedím, sousedím z.s.

Projekt se zaměří na důležité, ale přesto stále nedostatečně řešené téma participace mládeže. Výzkumy ukazují, že participace umožňuje mládeži učit se zaujímat kritická stanoviska, informovaně se rozhodovat, podílet se na praktických opatřeních. Dopad zapojení se do participativních procesů je minimálně dvojí: reálný pozitivní dopad na místo, v němž žijeme, ale také lepší vnímání sebe samotných a lepší ukotvení v dnešním komplikovaném světě. Děti se budou praktickými a kreativními formami učit o participaci a zároveň si samy v praxi vyzkouší vymyslet projekt v oblasti městského plánování.