ENERKOM – energie do komunit

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 85000 EUR
Organizace: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Projekt je zaměřen na zapojení občanů z venkova do rozvoje komunitní energetiky, aby si uvědomili a přebírali odpovědnost za vlastní život v souvislosti s demokratizací výroby elektřiny od firem do místních komunit a využívali zdroje venkova. NSMAS vyškolí 13 lídrů z 13 organizací, kteří budou facilitovat komunitní zmocňování, jehož ideálním cílem je vznik energetických společenství. NSMAS zvýší kompetence svých pracovníků a vytvoří soubor příkladů ověřené praxe. Do školení se aktivně zapojí norský partner s inovativním knowhow metod deliberace. Nové kompetence získá 1030 občanů z 26 obcí.