Young Caritas Advocates

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 84998 EUR
Organizace: Charita Česká republika

Young Caritas Advocates je projekt, který cílí primárně na mladé lidi ve věku 16 – 20 let, kterým chce do září 2023 předat komunikační a advokační dovednosti potřebné pro aktivní občanství. Výsledkem budou mladí lidé, kteří budou rozumět konceptu udržitelného rozvoje, dokáží identifikovat nedostatky v jejich okolí a budou schopni navrhnout zlepšení. Samostatně naplánují a zrealizují osvětovou akci pro veřejnost a povedou dialog na téma UR s osobami, které mají rozhodovací pravomoci. Projekt zapojí také zástupce místních samospráv, odkud budou účastníci Young Caritas Advocates pocházet.