Moderně na mediaci

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 31. 1. 2022
Částka: 77500 CZK
Organizace: Kappa Beta Institut, z.s.

Kappa Beta Institut, z.s. dlouhodobě působí v oblasti mediace ohrožených cílových skupin (CS), spolupracuje se sociálními odbory, soudy, školami a jeho odborná garantka Ing. Kateřina Bělková jako zapsaná rodinná mediátorka je přední českou odbornicí v této oblasti. Záměrem projektu je reagovat na skutečnost, že na trhu není SW, zajišťující komplexní zpracování agendy mediace NNO, a to i s přihlédnutím k nutnosti reagovat na nouzové stavy, změny forem práce s CS aj. Proto chceme základní produkt APTIEN doplnit vývojem a úpravami o nové prvky a zajistit komplexní dlouhodobě udržitelné řešení.