Muži proti násilí na ženách a dětech: sdílení dobré praxe v Norsku a v ČR

Datum realizace: 15. 4. 2015 - 31. 5. 2015
Částka: 132234 Kč
Organizace: Liga otevřených mužů

Naším cílem bylo sdílení zkušeností a dobré praxe v Norsku a České republice v oblasti zapojení mužů do prevence domácího násilí a násilí na ženách a dětech. Norsko má s prací v této oblasti mnohaletou zkušenost a disponuje daty z reprezentativních výzkumů mezi klienty programů pro původce násilí.
Naši pracovníci působili ve 3 norských organizacích: Reform, Alternativ til Vold (ATV) a NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress). Prohlubovali zde své znalosti o metodě práce s násilnými osobami, kterou jsme začali v českém prostředí používat v roce 2015, a získali přístup k tamním výzkumným analýzám.
Studijní pobyty přispěly ke zvýšení kapacit našich zaměstnanců. Získané praktické poznatky využijeme ve skupinové i individuální terapii násilných osob. S Barborou Jakobsen (ATV) jsme předběžně domluvili spolupráci při dalším vzdělávání našich pracovníků i dalších organizací v České republice. Data z norských výstupů prezentovaná v závěru projektu měla velký mediální ohlas.