Na našem hlase záleží: zapojení lidí s trestní minulostí do systémových změn ve vězeňství

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 75042 EUR
Organizace: RUBIKON Centrum, z.ú.

Česká republika má 4. nejvyšší míru uvěznění z EU. Recidiva je vysoká: 7 z 10 propuštěných se do vězení vrací. Lidé s trestní minulostí čelí při integraci do společnosti mnoha překážkám a potýkají se s předsudky. Chceme posílit hlas této cílové skupiny při prosazování systémových změn a tvorbě politik v trestní justici a vězeňství. Její osobní zkušenost je nezastupitelná, ale prozatím zcela opomíjená. Připravíme skupinu lidí s trestní minulostí pro advokační práci a zapojíme je do reforem systému trestní justice. Dobrou praxi budeme šířit. Využijeme zkušenost norského partnera Wayback.