Naše hřiště dnes i příště

Datum realizace: 1. 7. 2019 - 31. 12. 2019
Částka: 50000 Kč
Organizace: Římskokatolická farnost Velká Polom

Naše zahrada je situována vedle kostela sv. Václava ve Velké Polomi.
Máme oplocené hřiště, chybí nám však hřiště vybavit brankami, volejbalovou sítí, koši na basketbal a také různými prolézačkami pro děti.