Naše školy

Datum realizace: 1. 9. 2015 - 30. 11. 2016
Částka: 25000 Kč
Organizace: Marek Lisý

Projekt dělíme na dvě části:
1) Platforma otevřených dat
Tato platforma je databází všech shromážděných dat o školách, její součástí je veřejné REST API pro samotný přístup k datům a administrační rozhraní pro plnění aplikace daty, například ze strany úřadů.
2) Aplikace pro výběr školy
Webová aplikace pro snadné vyhledávání škol na základě polohy, filtrování podle zadaných kritérií a porovnávání více škol.